Nyheter: #Online

Visa investerer i Klarna og inngår strategisk samarbeid

Visa (NYSE:V) og Klarna annonserer i dag at de har kommet til enighet om en avtale der Visa investerer1 i Klarna og samtidig inngår et strategisk samarbeid.