Nyheter: #NorgesBank

Vil ha raskere betalinger mellom kontoer

Norges Bank, Finans Norge og Bits har opprettet et prosjekt som skal redusere overføringstiden mellom kontoer til sekunder.

De nye sedlene til Norges Bank lanseres 30.05.17

– Alle som håndterer kontanter må raskt lærer seg å kjenne igjen de nye sedlene og de sikkerhetselementene som er lagt inn i de, sier Thor Martin Bjerke, sikkerhetsrådgiver i Virke.